Moje zakupy

Polityka ochony danych DaWanda GmbH

Powrót do sklepu

Oświadczenie o ochronie danych osobowych platformy DaWanda GmbH

1. Podmiot odpowiedzialny, zakres obowiązywania 2. Pobieranie i wykorzystywanie danych bez rejestracji 3. Wykorzystywanie danych osobowych podczas korzystania z platformy DaWanda 4. Zgoda na przechowywanie danych w chmurze (Cloud computing) w bezpiecznych krajach trzecich 5. Cookies bez związku z reklamą online 6. facebook 7. Pozostałe wtyczki plug-in oraz usługi zewnętrzne 8. Google Analytics 9. Google Remarketing 10. Zgoda na korzystanie z danych w celach reklamy lub badań rynkowych przeprowadzanych bezpośrednio przez DaWanda 11. Zgoda na otrzymywanie e-maili marketingowych i newslettera DaWanda 12. Zgoda na wykorzystanie feedów dotyczących produktów 13. Zgoda na wyświetlanie spersonalizowanych reklam i stosowanie Tracking Cookies do celów reklamowych 14. Zgoda na stosowanie Google AdSense 15. Aplikacja DaWanda 16. Ujawnianie, wydawanie, kasowanie i blokowanie danych 17. Ochrona Twoich danych, bezpieczeństwo 18. Wycofanie zgody, sprzeciw w związku z reklamą, badaniami rynku lub badaniami opinii 19. Zmiana Da Wanda jest platformą handlową dla rzeczy wyjątkowych. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas kwestią szczególnie istotną. Wszystkie dane są przez nas przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o zakresie i sposobie, w jaki Twoje dane osobiste są pobierane, opracowywane i wykorzystywane. Ponadto niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje dotyczące treści i zasięgu wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie Twoich danych osobistych przez platformę DaWanda. Oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi uzupełnienie Regulaminu serwisu DaWanda GmbH. 1. Podmiot odpowiedzialny, zakres obowiązywania Podmiotem odpowiedzialnym jest DaWanda GmbH (dalej jako „DaWanda“ lub „“my“), Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, reprezentowana przez Zarząd, w którego skład wchodzą: Claudia Helming. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: dataprotection@dawanda.com. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych opisuje sposób pobierania i zastosowania danych osobowych podczas odwiedzania naszego serwisu i korzystania z usług świadczonych przez platformę DaWanda. Odnosi się ono również do uzupełniających ofert platformy DaWanda (np.: korzystania z aplikacji DaWanda, zakupów towarów i bonów upominkowych sprzedawanych przez DaWanda, konkursów i loterii). Z dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi ochrony danych osobowych w nawiązaniu do specjalnych tematów lub usług (np.: Loże, Społeczności, Grupy) można zapoznać się w adekwatnej części sekcji Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ), w rubryce „Pytania i Odpowiedzi“ bądź wyjaśnieniach i warunkach dotyczących korzystania z danej usługi. Akceptacja niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych oznacza zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych przez serwis DaWanda zgodnie z określonymi w tym dokumencie postanowieniami. Uzupełnieniem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych są postanowienia zewnętrznych usługodawców (np. Add This) i platform społecznościowych (np.: facebook, Google+, Pinterest, Twitter), które odwiedzasz w trakcie korzystania z serwisu DaWanda. 2. Pobieranie i wykorzystywanie danych bez rejestracji Możesz odwiedzać serwis DaWanda bez konieczności udostępniania nam swoich danych osobowych. Gdy poruszasz się po naszej stronie internetowej generowane są z wykorzystaniem automatycznych środków technicznych dane komunikacyjne (np. adres protokołu internetowego) oraz dane związane z użytkowaniem strony (np. wywoływane treści), dzięki którym widzisz odpowiednią treść i formę strony. Dane tego typu są przez nas gromadzone i opracowywane bez powiązania z konkretnymi osobami (np. poprzez zapewnienie anonimowości adresów IP), w celach techniczno-informacyjnych, takich jak rozwiązywanie problemów związanych z zakłóceniami strony, poprawa jakości strony internetowej oraz w celach statystyczno-analitycznych. 3. Wykorzystywanie danych osobowych podczas korzystania z platformy DaWanda Abyśmy mogli oferować Wam nasze usługi, niezbędne są różnego rodzaju dane: Podczas rejestracji gromadzone są Twoje dane stałe (nazwa użytkownika, imię, nazwisko, , adres e-mail, hasło). Używając swojej nazwy użytkownika możesz korzystać z naszej platformy internetowej pod pseudonimem kontaktując się lub korzystając z usług osób trzecich. Jeżeli zdecydujesz się złożyć zamówienie poprzez platformę DaWanda, zapiszemy również Twój adres płatnika i adres wysyłkowy. Jeżeli chcesz za pośrednictwem DaWanda sprzedawać produkty, zapiszemy ponadto Twój pełen adres, nazwę Twojego sklepu i firmy, Twój status jako sprzedawcy (firma lub osoba prywatna), regulamin (w tym informacje dotyczące prawa do odwołań itp.) oraz informacje na stronie Impressum Twojego sklepu (jeśli ma to zastosowanie), jak też dane Twojego konta bankowego i inne informacje związane z płatnościami. W związku z każdą ofertą opublikowaną w serwisie DaWanda gromadzone są odpowiednie dane związane z użytkowaniem platformy i zawieranymi transakcjami (zakup, sprzedaż, oferty i treści). Ponadto zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dobrowolnego udostępnienia nam danych opcjonalnych (np.: opis sklepu, opis profilu „O mnie“, zainteresowania, preferencje, zdjęcia – np. zdjęcie profilowe, data urodzenia i szereg innych danych osobowych, jak też ustawienia dotyczące powiadomień lub newslettera, polecane lub zaznaczone produkty, wiadomości, wpisy w książce odwiedzin, blogu lub forach, opinie, komentarze, odpowiedzi na ankiety itp.). Weź pod uwagę, że dane zamieszczone dodatkowo w Twoim profilu w sekcji „O mnie“ są widoczne również dla innych użytkowników serwisu oraz osób odwiedzających naszą stronę. Masz ponadto możliwość integracji feedu RSS czy też udostępnienia swojego feedu na facebooku. Dane udostępnione dobrowolnie możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć. Wszystkie informacje, jakie zamieszczasz w celu opisania i reklamowania swoich produktów lub usług są oczywiście widoczne dla innych użytkowników serwisu oraz osób odwiedzających stronę. Twoje dane osobowe (dane stałe, dane związane z użytkowaniem platformy i zawieranymi transakcjami) są przez nas wykorzystywane na potrzeby DaWanda, co umożliwia nam stworzenie serwisu z sercem, w którym zarówno Ty, jak też inni użytkownicy znajdują fantastyczne produkty oraz mogą stać się częścią inspirującej i interaktywnej społeczności. W związku z tym Twoje dane wykorzystujemy w m.in. następujących celach Dane związane z Twoją osobą nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których dysponujemy Twoją wcześniejszą zgodą lub, gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone. DaWanda udostępnia Twoje dane osobowe innym użytkownikom naszego serwisu, w tym partnerowi handlowemu w ramach dokonanego zakupu (np. informacje kontaktowe, adres pocztowy, informacje i szczegóły związane z zapłatą). Tego typu dane innych użytkowników mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach niezbędnej komunikacji związanej z serwisem DaWanda (np. realizacja zakupu lub roszczenia). Dane innych użytkowników nie mogą być wykorzystywane zwłaszcza w celach reklamowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Użytkownicy podlegają ponadto obowiązkowi przestrzegania wszystkich postanowień związanych z ochroną danych, zwłaszcza postanowień polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. W chwili, gdy jeden użytkownik udostępni innemu użytkownikowi swoje dane osobowe, nie jesteśmy na ogół w stanie zapewnić dalszej ochrony tychże danych. Dlatego zanim udzielisz komukolwiek informacji dotyczących Twojej osoby, upewnij się, że użytkownik, któremu udostępniasz swoje dane jest godny zaufania i naprawdę potrzebuje tych danych. Dane mogą być przez nas udostępniane zatrudnionym przez nas i znajdującym się pod naszym nadzorem zleceniobiorcom, świadczącym na naszą rzecz usługi techniczne (np. hosting, naprawy) bądź innego typu (inkaso, obsługa klienta). Naturalnie również wówczas przestrzegamy wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak też zobowiązujemy do ich przestrzegania naszych partnerów. DaWanda podlega obowiązkowi przekazywania danych osobowych i/lub danych związanych z korzystaniem z naszego serwisu organom śledczym, ścigania i nadzoru, jeżeli i pod warunkiem, że jest to niezbędne w celu zapobieżenia zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego oraz w celach ścigania czynów przestępczych w świetle obowiązującego prawa. W ochronie własnych interesów możemy również zasięgnąć informacji dotyczących Twojej zdolności kredytowej (np. w Biurze Informacji Kredytowej BIK) i/lub zweryfikować Twoje dane osobowe za pośrednictwem innych instytucji kredytowych. Zastrzegamy sobie także możliwość poproszenia Cię o przedłożenie nam wyciągów bankowych, gwarancji lub pozostawienie danych swojej karty kredytowej oraz zabezpieczenia usług swoją kartą kredytową przed nabyciem bądź zaoferowaniem za pośrednictwem DaWanda drogich towarów/usług. Twoje uzasadnione obawy zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. 4. Zgoda na przechowywanie danych w chmurze (Cloud computing) w bezpiecznych krajach trzecich Współpracujemy z dostawcą systemów obsługi klienta w ramach Cloud Computing (Customer Relationship Management) z siedzibą główną w San Francisco (USA) i filiami, między innymi, w Szwajcarii i w Niemczech. W związku z tym pobrane na naszych stronach internetowych dane klientów mogą być przekazywane do USA. Do danych tych należą przede wszystkim nazwiska, adresy e-mail, adresy zamieszkania naszych użytkowników oraz dane dotyczące sprzedaży. Takie postępowanie umożliwia i upraszcza nam komunikację z naszymi klientami, ich obsługę, jak również zarządzanie danymi klientów, sklepów oraz danymi dotyczącymi sprzedaży. Firma, z którą współpracujemy posiada certyfikat i spełnia wymogi U.S.-EU- oraz U.S.-Swiss- „Safe Harbor Framework“ Departamentu Handlu USA. Tym samym wyrażasz zgodę na przekazywanie danych również do placówek krajów poza Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym, pod warunkiem, że placówki te zapewniają odpowiedni (odpowiadający wymogom Ochrony Danych Osobowych UE) poziom bezpieczeństwa i dotyczące Cię pozostałe podlegające ochronie aspekty nie wykluczają przekazywania danych. 5. Cookies bez związku z reklamą online Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, na Twoim komputerze zapisywane są informacje w postaci „cookies“ tzw. ciasteczek, które przy Twojej następnej wizycie są automatycznie rozpoznawane. Cookie jest krótką informacją tekstową przekazywaną jako Hypertext-Transfer-Protocol-Header. Cookie jest wysłany przez serwer (webserwer) do wyszukiwarki (browser) lub tworzony poprzez tzw. Scripting (JavaScript). Cookies pozwalają nam przykładowo dopasować stronę internetową do Twoich zainteresowań, czy też zapisać Twoje hasło, dzięki czemu nie musisz wpisywać go za każdym razem od nowa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy rozpoznawali Twój komputer, zmodyfikuj swoją wyszukiwarkę tak, aby cookies z Twojego komputera były automatycznie wykasowywane lub blokowane, bądź aby przed zapisaniem cookie generowane były ostrzeżenia. Weź pod uwagę, że tego typu ustawienia mogą uniemożliwić Ci korzystanie w pełnym wymiarze z niektórych funkcji strony DaWanda. DaWanda stosuje następujące cookies (niemające związku z reklamami online): a) Session Cookies (np.: w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do konta) lub cookies funkcjonalne (np.: cookies umożliwiające wyświetlanie elementów nawigacji, pomocniczych wiadomości i testów AB) b) Cookies związane z ustawieniami językowymi i regionalnymi (w ten sposób DaWanda rejestruje ustawienia dotyczące kraju, waluty i języka stron, z uwzględnieniem których wyświetla się strona serwisu DaWanda). 6. facebook Nasza platforma korzysta z usług US-amerykańskiego serwisu internetowego facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Po pierwsze zainstalowaliśmy przycisk facebooka „Like-Button“ (łącze Lubię to!, tzw. wtyczka Plug-in). Oznacza to, że „Like-Button“ został dodany do naszej strony za pomocą kodu udostępnionego przez facebook. Wtyczki Plug-in można rozpoznać po obecności logo facebooka (biała litera „f” na niebieskim kwadracie lub symbol podniesionego kciuka). Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych facebooka można zapoznać się na niniejszej stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins Korzystając z przycisku „Lubię to” możesz pokazać swoim znajomym lub innym użytkownikom facebooka, które produkty są Twoim zdaniem godne polecenia lub które Ci się podobają. W zależności od Twoich ustawień może to nastąpić także automatycznie: produkty, które zaznaczysz w serwisie DaWanda, zostaną automatycznie zamieszczone na facebooku (automatyczne udostępnianie). facebook otrzymuje informację dotyczącą danych już przy samym wywołaniu strony, niezależnie od tego, czy klikniesz przycisk polubienia, czy nie. Kliknięcie przycisku powoduje, że facebook otrzymuje dodatkowo informację, że określone treści podobają Ci się. Treść wtyczki przesyłana jest przez facebook bezpośrednio do wyszukiwarki użytkownika i z powrotem. DaWanda nie ma żadnego wpływu na ilość danych, jakie facebook otrzymuje za pośrednictwem wtyczki i informuje Cię, jak następuje, zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację wtyczki Plug-in, facebook otrzymuje informacje o wywołanych przez Ciebie stronach internetowych platformy DaWanda. Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie facebook, może podlegać identyfikacji (np. w celach reklamy za pośrednictwem facebooka). Skorzystanie z przycisku polubienia (Like Button) lub zamieszczenie komentarza spowoduje bezpośrednie przesłanie określonych informacji z wyszukiwarki do facebooka i ich zapisanie. Jeżeli nie korzystasz z facebooka, usługa ta może zbierać i zapisywać adresy IP. Cel i zakres gromadzonych danych oraz ich dalsze opracowywanie i wykorzystanie przez facebook, jak również związane z tym prawa użytkowania i możliwości ustawień do celów ochrony sfery prywatnej zamieszczono we wskazówkach dotyczących ochrony danych platformy facebook: https://www.facebook.com/about/privacy Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu facebook, ale nie chcesz, aby facebook w następstwie korzystania z platformy DaWanda rejestrował i łączył Twoje dane z danymi zapisanymi na facebooku, musisz wylogować się z facebooka, zanim odwiedzisz stronę DaWanda. Jeżeli nie jesteś użytkownikiem facebooka lub nie wyraziłeś/aś (jeszcze) zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych, DaWanda zaleca Ci rezygnację z klikania wtyczki facebooka. DaWanda oferuje ponadto opcję korzystania z funkcji „Log-in with facebook“ (Logowanie poprzez facebook), dzięki której możesz rejestrować i logować się w serwisie DaWanda z wykorzystaniem swoich danych dostępu do facebooka. Serwis DaWanda otrzymuje przy tym od facebooka informacje dotyczące Twojego publicznego profilu (np.: imię i nazwisko, zdjęcie, przedział wiekowy, płeć, język i kraj), listę Twoich znajomych oraz adres e-mail. Jednocześnie masz możliwość wyrażenia zgody na dalszą wymianę informacji pomiędzy serwisami DaWanda oraz facebook (np.: poprzez opcję automatycznego udostępniania). Ponadto, jeśli masz profil DaWanda, możesz go połączyć ze swoim profilem na facebooku ułatwiając sobie tym samym logowanie się. Bez Twojego zezwolenia DaWanda nigdy nie zamieszcza wpisów na Twojej osi czasu na facebooku ani nie przekazuje osobom trzecim Twoich danych osobowych. Zarządzanie kontem użytkownika w serwisie DaWanda oraz profilem na facebooku są zadaniem użytkownika. Wychodzimy z założenia, że chronisz swoje dane dostępu do facebooka tak samo dobrze, jak swoje hasło do serwisu DaWanda. W procedurze logowania poprzez facebook, Twoje hasło nie jest udostępniane serwisowi DaWanda, gdyż jest ono w specjalny sposób zaszyfrowane. 7. Pozostałe wtyczki plug-in oraz usługi zewnętrzne Strony internetowe DaWanda mogą również zawierać inne wtyczki plug-in. Odpowiedzialność za każdy plug-in ponosi oferujący go dostawca (np.: Google+, Pinterest, Twitter). Zainstalowane wtyczki są oznaczone poprzez adekwatne logo, np.: logo Google lub logo Twitter. Wtyczki mogą zostać uruchomione już przy odwiedzeniu stron internetowych DaWanda. W związku z tym może się zdarzyć, że informacje (zwłaszcza adres IP) o wywołaniu przez Ciebie strony zostaną przekazane dostawcy wtyczki i przez niego zapisane. W przypadku, gdy użytkownik jest zarejestrowany na platformie danego dostawcy i jednocześnie zalogowany, wówczas jego odwiedziny DaWanda mogą na niej zostać odpowiednio przyporządkowane. Jeśli klikniesz daną wtyczkę, czynność ta będzie widoczna dla innych. Informacje te zostaną również przekazane bezpośrednio dostawcy wtyczki i przez niego zapisane. Identyfikację tego typu można powstrzymać, jeżeli przed odwiedzeniem stron internetowych DaWanda odmeldujesz/wylogujesz się z danego plug-inu i wykasujesz ciasteczka (cookies). Da Wanda nie ma wpływu na zakres danych, które dana platforma rejestruje lub wykorzystuje za pomocą wspomnianego plug-inu. Jeżeli informacje takie są dostępne, serwis DaWanda odsyła użytkowników do postanowień o ochronie danych danego dostawcy. Opcje odpowiednich ustawień danych użytkownika są często udostępniane bezpośrednio przez dostawcę. Zasięgnij szczegółowych informacji na temat sposobu, zakresu i celu rejestrowania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak również ich ewentualnego opracowywania poza granicami Unii Europejskiej bezpośrednio u dostawcy danego plug-inu: - Google+ Jest to serwis społecznościowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przycisk Google+ można rozpoznać za pomocą symbolu „+1″. Informacje na temat ochrony danych w serwisie Google+ zamieszczone są na następującej stronie: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy - Twitter Twitter to serwis społecznościowy oferujący usługę mikroblogowania i udostępniany przez firmę Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Informacje na temat ochrony danych w serwisie Twitter zamieszczone są na następującej stronie: https://twitter.com/privacy - Pinterest Pinterest to serwis społecznościowy firmy Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Informacje na temat ochrony danych w serwisie Pinterest zamieszczone są na następującej stronie: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy - AddThis AddThis to usługa umożliwiająca łatwiejsze tworzenia zakładek. Siedziba firmy AddThis to: 1595 Spring Hill Road, Vienna, VA2218, USA. Informacje na temat ochrony danych w serwisie AdThis zamieszczone są na następującej stronie: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem platformy oferującej wybrany plug-in lub nie korzystasz z zewnętrznych usług połączonych z daną platformą za pośrednictwem tego plug-inu bądź też zasady danej platformy dotyczące rejestrowania i wykorzystywania danych nie zostały przez Ciebie zaakceptowane, doradzamy Ci rezygnację z klikania oraz korzystania z tego typu wtyczek plug-in. 8. Google Analytics DaWanda współpracuje z „Google Analytics“: Mowa tu o internetowym narzędziu do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianym przez Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“, czyli pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z danej strony internetowej. Uzyskane dzięki cookie informacje, dotyczące użytkowania przez Ciebie danej strony internetowej są z reguły przekazywane i zapisywane na jednym z serwerów Google w USA. Na stronach internetowych serwisu DaWanda aktywowana została funkcja anonimizacji adresu IP, przez co adres IP użytkownika Google jest skracany w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących członkami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełen adres IP przekazywany jest na serwery Google w USA, a następnie tam skracany. Na zlecenie operatora strony, Google wykorzysta te informacje, aby analizować Twoją aktywność na stronie, tworzyć raporty dotyczące korzystania ze strony, jak również w celu świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z użytkowaniem strony oraz korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją wyszukiwarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki możesz zapobiec rejestrowaniu cookies; pamiętaj jednak, że w takim przypadku opcja korzystania w pełnym zakresie z funkcji strony może być niedostępna. Możesz ponadto zablokować rejestrowanie oraz opracowywanie przez Google danych gromadzonych za pośrednictwem cookies i dotyczących Twojego korzystania ze strony (łącznie ze swoim adresem IP) instalując dostępny na poniższej stronie dodatek do przeglądarki (Plug-in): Aktualne łącze to: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 9. Google Remarketing Wyrażenie zgody na udział w remarketingu Google Deklarujesz zgodę na wykorzystanie przez DaWandę remarketingu Google. Remarketing google to serwis wyświetlający cudzą reklamę na danych stronach internetowych, związanych z zainteresowaniami odwiedzającego stronę. Poprzez stronę internetową wykorzystującą tagi remarketingu pozostawiane są cookies u odwiedzającego stronę (np. wychwytywanie przeglądanych lub otwieranych stron produktowych), które są w późniejszym czasie wykorzystywane do wyświetlania reklamy przez firmy zewnętrzne, również Google. Użytkownicy mogą na swoim profilu, w ustawieniach deaktywować wykorzystywanie cookies do celów wyświetlania reklamy: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=pl-GB&sig=ACi0TCgiVrvbMb1SD8qNtHeFF2dXoQbX8QVmLmcj_BvWMEqbPnlFQrPX0B0I5r4AgxTwLErBgV1_s6d-LCeRKS6i_8WMCCVIIDugQC1HijnoymgxBDJKdjiRSh6mJ7Y_FO-Oz1zS-TmX5m7E67G-Mi8jn5Un04T1IuVbUC6Z0gHP9p8BNNLLzUqSx9VZNfgQjR3vHhuu65c9eEx5OQmqfjUviUVv74GvNQ Można również skorzystać z deaktywacji cookies do celów reklamowych klikając na link strony Network Advertising Initiative: https://www.networkadvertising.org/choices/ 10. Zgoda na korzystanie z danych w celach reklamy lub badań rynkowych przeprowadzanych bezpośrednio przez DaWanda Wyrażasz zgodę na rejestrowanie, opracowanie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów własnej reklamy lub własnych badań rynkowych, przede wszystkim jednak, do zgodnego z potrzebami kształtowania oferowanych przez nas i przez inne osoby towarów i usług. Twoje dane osobowe wraz z danymi innych użytkowników możemy również w anonimowej formie rejestrować, podsumowywać i wykorzystywać w celach poprawy jakości naszych świadczeń, stron i ogłoszeń reklamowych. 11. Zgoda na otrzymywanie e-maili marketingowych i newslettera DaWanda Zgadzając się na otrzymywanie e-maili marketingowych lub newslettera (np. podczas rejestracji), wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera DaWanda zawierającego wyselekcjonowane przez nas informacje lub e-maile z reklamami, które będą wysyłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Newsletter DaWanda lub e-maile marketingowe mogą pojawiać się regularnie bądź nieregularnie i mogą zawierać oprócz informacji dotyczących DaWanda również reklamy serwisu DaWanda, oferty członków serwisu DaWanda lub osób trzecich. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera lub e-maili marketingowych klikając odpowiednie łącze zamieszczone w newsletterze lub aktualizując ustawienia na Twoim koncie DaWanda. 12. Zgoda na wykorzystanie feedów dotyczących produktów Wyrażasz zgodę na przekazywanie osobom trzecim (sieci afiliacyjne, partnerzy afiliacyjni, platformy) informacji związanych z Twoimi ofertami sprzedaży (np.: nazwa sklepu, dane, zdjęcia i gwiazdki dotyczące oferowanych produktów) w celach reklamy Twoich ofert i ich przedstawienia potencjalnym zainteresowanym. W każdej chwili możesz zrezygnować z wykorzystywania informacji związanych z Twoimi ofertami sprzedaży poprzez aktualizację ustawień na Twoim koncie DaWanda (Dane sklepu – Strony partnerów). 13. Zgoda na wyświetlanie spersonalizowanych reklam i stosowanie Tracking Cookies do celów reklamowych W ramach korzystania za stron DaWanda ma miejsce stosowanie cookies lub fragmentów kodu dotyczących reklamy online (więcej informacji o cookies ogólnie lub bez związku z reklamą wyżej w podpunkcie 5) bądź identyfikacja użytkowników na podstawie ich rejestracji. DaWanda gromadzi dane dotyczące Twojej działalności na stronach DaWanda (np. sposób przeglądania stron internetowych, oglądane bądź zapisane artykuły, kliknięte łącza). Informacje te chcielibyśmy wykorzystywać w celu uprzyjemnienia Ci korzystania z serwisu DaWanda lub w celu wyświetlania Ci i poinformowania Cię o artykułach, ofertach, okazjach specjalnych i reklamach, które mogą Cię interesować. DaWanda zamieszcza reklamę samodzielnie lub współpracuje z zewnętrznymi partnerami w celu zamieszczania i optymalizacji reklam zarówno własnych jak obcych. Podczas odwiedzania przez Ciebie stron internetowych DaWanda, zewnętrzni partnerzy mogą stosować cookies. Nie wiąże się to jednak z pobieraniem, gromadzeniem lub przekazywaniem jakichkolwiek danych takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia. Nie następuje także zapisanie kompletnych adresów IP. Poniżesz znajdziesz listę najważniejszych partnerów, z którymi współpracuje serwis DaWanda, wraz z ich informacjami dotyczącymi ochrony danych oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec otrzymywania opartych na ustawieniach użytkownika reklam oraz wycofania zgody na związane z tym pobieranie danych. W każdej chwili masz również możliwość samodzielnego usunięcia cookies w swojej wyszukiwarce i tym samym uniknięcia otrzymywania opartych na nich reklam w przyszłości. Wyrażasz zgodę na wyświetlanie spersonalizowanych reklam (np. na naszej stronie internetowej lub aplikacji DaWanda) lub na zastosowanie przez nas lub inną firmę tzw. Tracking lub Partner Cookie bądź Partner Snippet, powodujących wyświetlenie w Twojej wyszukiwarce spersonalizowanych reklam, np. odnoszących się do Twojej grupy wiekowej, Twojego miejsca zamieszkania bądź do oglądanych, zakupionych, sprzedanych lub poleconych przez Ciebie produktów (tzw. Remarketing, Retargeting lub Behavioral Advertising). Instytucji zamieszczającej oglądaną przez Ciebie reklamę nie udostępniamy jednak żadnych z Twoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia; adresy IP są w odpowiedni sposób skracane. 14. Zgoda na stosowanie Google AdSense Wyrażasz zgodę na korzystanie przez platformę DaWanda z Google AdSense. AdSense jest usługą służącą do zamieszczania ogłoszeń reklamowych Google. Google AdSense stosuje cookies, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense stosuje także tzw. Web Beacons (niewidoczne grafiki). Umożliwiają one ocenę i podsumowanie informacji takich jak ruch odwiedzających na danej stronie. Uzyskane na skutek stosowania cookies i Web Beacons informacje dotyczące użytkowania tej strony (łącznie z adresem IP użytkownika) jak też przekazanie formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi dotyczącymi Twojej osoby. Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki możesz zapobiec instalacji cookies; pamiętaj jednak, że w takim przypadku opcja korzystania w pełnym zakresie z funkcji strony może być niedostępna. Wprowadzenie indywidualnych ustawień oraz dezaktywację reklam Google można ponadto przeprowadzić na stronie: www.google.com/settings/ads. Stosowanie cookies przez innych dostawców można również powstrzymać poprzez wywołanie strony dezaktywującej inicjatywę reklamy sieciowej: (www.networkadvertising/org/managing/opt_out.asp). Więcej informacji na temat zasad dotyczących ochrony danych przez Google znajdziesz tutaj: 15. Aplikacja DaWanda 15.1. Korzystanie z aplikacji DaWanda, Uprawnienia dotyczące aplikacji Aplikacja DaWanda oferuje dodatkowy dostęp do platformy DaWanda. W związku z tym wykorzystujemy w niej Twoje dane w taki sam sposób, w jaki korzystamy z nich podczas odwiedzania przez Ciebie strony internetowej DaWanda. Dotyczy to korzystania z Twoich danych, cookies, wtyczek plug-in lub Google Analytics. Tym samym DaWanda może mieć dostęp do Twoich danych związanych z aplikacją, takich jak nazwy urządzeń, producent urządzeń, model, wersja systemu operacyjnego, aplikacji lub SDK, jak również korzystać z Twoich narzędzi systemowych (np. w celu umożliwienia odebrania wiadomości również w trybie Standby). Następować to może także w połączeniu z wtyczkami plug-in (np. w związku z Twoim facebook ID lub tokenem dostępu przy korzystaniu z aplikacji facebook). Bez Twojej zgody nie mamy dostępu do Twoich danych umieszczonych poza aplikacją, takich jak kalendarz, zdjęcia, wiadomości itp. W odniesieniu do aplikacji DaWanda obowiązują również uwagi zamieszczone w podpunkcie 15.2f. 15.2. Wykorzystanie przez aplikację DaWanda danych dotyczących geolokalizacji Aplikacja DaWanda wykorzystuje w anonimowej/pseudoanonimowej formie dane dotyczące Twojej lokalizacji, o ile opcja wykorzystania tych danych jest w Twoim urządzeniu aktywna. Informacje dotyczące Twojej lokalizacji chcielibyśmy wykorzystywać w celu uprzyjemnienia Ci korzystania z serwisu DaWanda lub w celu wyświetlania Ci i poinformowania Cię o artykułach, ofertach, okazjach specjalnych i reklamach, które mogą Cię interesować. Nie wiąże się to jednak z pobieraniem, gromadzeniem lub przekazywaniem jakichkolwiek danych, takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia. Nie następuje także zapisanie kompletnych adresów IP. W związku z danymi dotyczącymi geolokalizacji współpracujemy z poniższym partnerem zewnętrznym. Na jego stronie masz też możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony danych i zgłoszenia sprzeciwu wobec ich wykorzystania jak też dezaktywacji pozwolenia na pobieranie danych. Urban Airship Inc., 1417 NW Everett St, Suite 300, Portland OR 97209, USA: https://urbanairship.com/legal/privacy-policy 15.3. Zgoda na otrzymywanie wiadomości typu Push za pośrednictwem aplikacji DaWanda Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na swoim urządzeniu mobilnym, aplikacja DaWanda może wysyłać Ci na Twoje urządzenie informacje dotyczące pushów, np. w celu poinformowania Cię o powiadomieniach systemowych, produktach (np. Inspiracje DaWanda, DaWanda Highlights), okazjach specjalnych, nowościach lub nowych funkcjach. Pozwolenie na otrzymywanie wiadomości typu push można w każdej chwili skonfigurować lub odwołać w ustawieniach systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Zgadzając się na otrzymywanie powiadomień typu push (np. po pierwszym zameldowaniu się w aplikacji DaWanda), wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji i reklam dotyczących serwisu DaWanda lub ofert DaWanda na Twoim urządzeniu mobilnym. 16. Ujawnianie, wydawanie, kasowanie i blokowanie danych Swoje dane i ustawienia możesz sprawdzić, opracować lub usunąć w „Moja DaWanda“ w sekcji „Mój profil“. Zmian dotyczących imienia i nazwiska możesz dokonać kontaktując się z naszą obsługą klienta. DaWanda udziela poza tym nieodpłatnie informacji o danych, jakie zgromadzone są na temat danej osoby. Udostępnienie danych odbywa się zgodnie z preferencjami pisemnie lub na drodze elektronicznej. Przed udzieleniem tego typu informacji możemy nalegać na przedstawienie nam dokumentów potwierdzających tożsamość osoby składającej wniosek. Blokada i wykasowanie danych następuje zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. 17. Ochrona Twoich danych, bezpieczeństwo W celach ochrony Twoich danych osobowych przed niepożądanym ich przejęciem i ujawnieniem oraz uciążliwą komunikacją typu spam, stosujemy standardowe metody bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, hasła oraz fizyczne zabezpieczenia. Informacje dotyczące Twojego profilu są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonym serwerze i chronione zabezpieczeniem typu Firewall. Dane dotyczące kart kredytowych nie są przez serwis DaWanda rejestrowane. 18. Wycofanie zgody, sprzeciw w związku z reklamą, badaniami rynku lub badaniami opinii W związku z tym, że wykorzystywanie danych osobowych bazuje na Twojej zgodzie, możesz je w każdej chwili wycofać. W tym celu należy skontaktować się z nami pisząc na adres dataprotection@DaWanda.com. Odwołanie zgody może prowadzić do zablokowania dostępu do usług serwisu lub do rozwiązania umowy z DaWanda. Zastrzegamy sobie każdorazowo możliwość oparcia procesów związanych z ochroną danych na postanowieniach wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Możesz także wycofać zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celach reklamowych, badań rynkowych lub opinii. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami pisząc na adres dataprotection@DaWanda.com. Nie jest to związane z żadnymi kosztami poza kosztami pośrednictwa według stawek podstawowych. O możliwości odwołania zgody będziemy Ci przypominać podczas każdorazowego ich zastosowania, względnie umożliwimy prostą metodę (np. łącze) odwołania zgody. 19. Zmiana Wraz z postępem technicznym, będziemy także na bieżąco dopasowywać nasze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Zmiany będziemy uwzględniać z zachowaniem odpowiednich terminów czasowych na tej stronie, a jeżeli będzie to konieczne, poprosimy Cię o ponowne wyrażenie zgody. Niezależnie od tego każdy użytkownik powinien regularnie odwiedzać tę stronę aby być na bieżąco ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi ochrony danych. Wersja 3 Koniec Oświadczenia o ochronie danych osobowych


DaWanda Shop-Widget