Warunki korzystania z serwisu DaWandaWstęp

DaWanda to platforma internetowa z sercem i społeczność osób zafascynowanych przedmiotami, których nie znajdziesz w sieciówkach. Na DaWandzie sprzedasz swoje projekty, zainspirujesz innych, kupisz coś wyjątkowego i staniesz się częścią jednej z najbardziej interesujących społeczności w internecie.
Unikalność przeciwstawiamy masowości, pasję stawiamy w kontrze do nudy i zdecydowanie wolimy tworzenie od produkcji. Dołącz do nas.
Razem z Tobą chcemy stworzyć inspirujący, żywy rynek. Aby tego dokonać, wszyscy Użytkownicy DaWandy muszą przestrzegać pewnych podstawowych reguł. Wytyczne DaWandy są uzupełnieniem do Regulaminu, noty prawnej i powinny przedstawiać zasady, co na portalu DaWanda jest dozwolone, a co bezwzględnie zabronione. Jako Sprzedawca jesteś osobiście odpowiedzialny za ofertę i sprzedaż produktów w Twoim sklepie, zgodną z prawem i normami ustalonymi przez DaWandę.

Uwaga:
Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik wykroczył przeciw naszym ustaleniom, zastrzegamy sobie prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia oferty. Oprócz tego możemy wprowadzić dalsze sankcje, jak np. limitowanie lub usuwanie ofert. Powtarzające się, poważne wykroczenia mogą prowadzić do całkowitego wykluczenia z platformy (wypowiedzenie umowy przez DaWandę)

1. To jest na DaWandzie bardzo mile widziane:


Zaoferuj coś wyjątkowego:
DaWanda to internetowa platforma handlowa przedmiotów wyjątkowych, których nie znajdziesz w sieciówkach.
Tu możesz sprzedać swoje niespotykane wyroby. Wyjątkowość może się objawiać w użytym materiale, rodzaju wykonania lub przeznaczeniu produktu.
Kategorie produktów na DaWandzie nadają sprzedaży ramy ale nie powinny ograniczać kreatywności. Wszystko jest możliwe - od biżuterii, mebli, sztuki po muzykę, sztukę cyfrową, zabawki, modę i ciasto.
Ważne jest, aby nie oferować produktów masowej produkcji, lecz produkty, do których twórca ma wyjątkowy stosunek. Produkty DaWandy to "Products with Love".
Jeśli masz wątpliwości co do oferowanego przez Ciebie produktu, skontaktuj się proszę z nami na feedback-pl@dawanda.com.

Produkty wykonane własnoręcznie
Na DaWandzie oferowane są produkty ręcznie wykonane, personalizowane / indywidualizowane, odnowione i odrestaurowane, uszlachetnione lub wykonane na miarę, zamówienie. Wyjątkiem są produkty sprzedawane w kategoriach „Vintage” i „Materiały”.
Produkty własnego designu
Oprócz tego oferta może składać się z produktów Twojego projektu, designu, które nie są produkowane we własnym zakresie, jeśli wyraźnie zaznaczysz to w ofercie.
Może się zdarzyć, że zapytamy Cię o dokumentację procesu projektowania.

Produkty vintage
Produkty vintage to produkty o dobrej jakości, wartościowe, które mają co najmniej 20 lat. Oferta z tymi produktami może być umieszczona tylko i wyłącznie w przewidzianej do tego kategorii “Vintage”. Oferta może zawierać zarówno produkty wykonane ręcznie, odrestaurowane lub wyprodukowane fabrycznie. Przy tych ostatnich powinna nadal obowiązywać reguła, która obowiązuje przy wszystkich innych produktach: są to “Products with Love”, do których również Sprzedawca ma szczególny stosunek i przywiązanie.

Wyjątek: Jeśli wykorzystałeś ze starego produktu całkiem nowy produkt, powinieneś wystawić ten produkt w odpowiednią nową kategorię, pomijając kategorię „Vintage”
Przykład: Wykonałeś ze starego worka pocztowego poduszkę. Nowy produkt wystawisz w kategorii „Dom i styl życia”. Materiały wyprodukowane fabrycznie służące do produkcji rękodzieła

W kategorii “Materiały” możesz ponadto oferować kompozyty do produkcji rękodzieła, wykonane zarówno we własnej produkcji jak i nie. W kategorii “Materiały” możesz oferować produkty z produkcji przemysłowej w ilościach hurtowych. Zastrzegamy sobie w pojedynczych przypadkach rozstrzyganie, czy produkty nadają się do oferowania na DaWandzie, czy też nie.

2. Produkty na DaWandzie zabronione:


Produkty generalnie na DaWandzie zabronione to produkty, których sprzedaż i publikacja jest prawnie zabroniona.

Ponadto ustaliliśmy własne zasady i listę produktów, które nie mogą być sprzedawane na DaWandzie. Zaznaczamy, że poniższa lista produktów nie jest kompletna i nie zwalnia z obowiązku informowania się Sprzedających o aktualnym stanie prawnym i regułach prawnych oferowania produktów i usług. Należy wziąć pod uwagę, że sprzedaż międzynarodowa przynosi ze sobą konsekwencje informowania się o prawnych zasadach handlu międzynarodowego. W niektórych krajach prawo handlowe odbiega od prawa handlowego w Polsce. Sprzedający ma obowiązek informować się o różnicach w prawie i regułach handlu w danym kraju, do którego wysyła produkt. Również dla ofert na platformach DaWandy w innych krajach obowiązują odpowiednio inne formy prawne. Bliższe informacje na ten temat na naszych stronach porad prawnych i zasad handlu.

Prawnie zabronione:

1. Przedmioty pochodzące z kradzieży
Przedmioty, które zostały nabyte niezgodnie z prawem, nie mogą być przedmiotem oferty. Przedmioty, które pochodzą z kradzieży, nawet jeśli jako sprzedawca nie masz z tym nic wspólnego, nie mogą znaleźć się na DaWandzie.


2. Przedmioty i media dozwolone dopiero od lat osiemnastu, które mogą zostać zakupione/przeglądane jedynie przez osoby dorosłe.
Rejestracja jako użytkownik na DaWandzie dozwolona jest jedynie osobom dorosłym. Nie możemy jednak wykluczyć, że uda się w stu procentach dopilnować tej zasady. Jako sprzedawca produktów dozwolonych jedynie osobom dorosłym, musisz sam dopilnować aby te produkty trafiły tylko i wyłącznie do odbiorcy pełnoletniego.
Ponadto ze względu na ochronę nieletnich nie jest dozwolone publikowanie tekstów, zdjęć i oferowania usług, które nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich.

3. Nielegalne narkotyki
Każdy użytkownik i sprzedawca zobowiązany jest do działania zgodnego z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii i prawa karnego. Na DaWandzie zabroniony jest również handel nasionami i sadzonkami roślin/kaktusów/grzybów halucynogennych/stymulujących/uspokajających. Również zabroniony jest handel poduszkami z zawartością halucynogennych grzybów.

Handel przedmiotami, które mogą być pomocne przy konsumpcji narkotyków, jak np. antycznymi fajkami do palenia opium nie jest na DaWandzie zabronione, jeśli nie narusza panującego prawa i nie stanowi zachęty, instrukcji spożywania narkotyków. W opisie produktu nie może znaleźć się opisu użytkowania narkotyków.


4. Artykuły propagandowe zabronionych partii politycznych, związków, zgrupowań. Przedmioty zabronionych organizacji wrogich Konstytucji. Namowa do popełnienia przestępstwa.
Należy przestrzegać prawa, które bezwzględnie zabrania rozpowszechniania artykułów propagandowych organizacji wrogich konstytucji, jak również publikacji symboli tychże organizacji, podżegania i obrażania pamięci zmarłych.

Wykluczamy również handel dokumentami i przedmiotami o powyższej tematyce do celów kolekcjonerskich. Również militaria wykluczamy stanowczo z naszej platformy.

5. Niebezpieczne chemikalia. Zakazane urządzenia elektroniczne.
Handel substancjami trującymi oraz niebezpiecznymi chemikaliami jest na DaWandzie zabroniony. Jako sprzedawca jesteś zobowiązany poinformować się o stanie prawnym dotyczącym wszystkich surowców z jakich produkujesz swoje produkty.

To samo dotyczy urządzeń elektronicznych. Zapoznaj się z panującym prawem dotyczącym bezpiecznego handlu i dopuszczenia do handlu takich produktów.
Urządzenia elektryczne i elktroniczne muszą być opatrzone znakiem CE. Wyjątki są możliwe w wypadku urządzeń zabytkowych, które spełniają jedynie funkcję ozdobną.

6. Fałszerstwo, podróbki produktów markowych, korzystanie ze znaków, zdjęć firmowych prawnie chronionych.
Oferta z produktami opatrzonymi znakami firmowymi, które są prawnie chronione jest zabroniona. Chyba, ze oferujący posiada licencję od właściciela danego znaku firmowego. Ten zakaz obejmuje również platformę DaWand.com. Nie tylko handel tymi produktami podlega zakazowi, reklama lub wzmianka w opisie produktu, o tym że przypomina on designem chroniony produkt firmowy jest zakazane. Zakaz obejmuje również niezgodne z prawem kopiowanie produktów. Również kopiowanie perfum.

Przykłady niedozwolonych nazw i opisów produktów
“torebka w stylu Chanel”
“zegarek wygląda jak Rolex”
Osprzęt i części zapasowe do produktów ze znakiem handlowy, mogą być reklaowane jako takie, ale w ich opisie niezbędna jest o tym wzmianka. Informacja nie powinna natomiast służyć do wprowadzenia kupujących w błąd i sugerowania, że produkty, o które chodzi są oryginałami danej marki, firmy. Zasięgnij porady prawnej jeśli nie jesteś pewien, czy twoja oferta jest zgodna z panującym prawem.

7. Kopie filmów, utworów muzycznych, zdjęć.
Sprzedaż kopi filmów, utworów muzycznych, zdjęć, nut, materiałów dydaktycznych np. na mediach ponownego użytku jest na DaWandzie zabroniona. Przestrzegamy prawa autorskiego, o którego zasięgu sprzedawca musi się sam informować. Natomiast autoryzowane kopie zdjęć są dozwolone, w tym wypadku należy zrobić wzmiankę o autoryzacji w opisie produktu i przedstawić ją na żądanie.

8. Przedmioty, ubrania, dokumenty lub inne przedmioty istotne dla bezpieczeństwa cywilnego jak np. mundury, dokumenty licencyjne, dowody osobiste, dokumenty urzędowe.
Zabrania się rozpowszechniania produktów, przedmiotów, które mogą zostać wykorzystane do nadużyć prawnych jest zabronione. Do tych produktów zaliczamy między innymi mundury lub ich części, naszywki imienne policji, wojska, legitymacje policyjne, wojskowe, służb specjalnych, straży pożarnej, służb pożądkowych i lotniczych (również międzynarodowych). Zakaz ten nie dotyczy mundurów zabytkowych i dokumentów antykwarycznych.

9. Akcje i inne formy inwestycyjne.
Handel obecnie stosowanymi środkami płatniczymi jest zabroniony. Handel akcjami na DaWandzie jest zabroniony i prawnie nieskuteczny. Zakaz nie obejmuje akcji i papierów wartościowych, które straciły swoją wartość lub pochodzą z przedsiębiorstw, które już nie istnieją. Środki płatnicze, których moc wygasła są również dozwolone.

10. Zdjęcia lub pliki, które chronione są prawem autorskim, jeśli Sprzedawca nie uzyskał prawa do ich korzystania lub licencji od autora.
Obowiązuje prawo autorskie. Poinformuj się proszę o panującym prawie. Sprzedawca jest odpowiedzialny za pozyskanie prawa do rozpowszechniania i dystrybucji produktu.


11. Praca dzieci. Wszelkie produkty wykonane w całości lub częściowo przy udziale dzieci są na DaWandzie zakazane bez względu na okoliczności.

12. Treści naruszające dobre obyczaje.
Pojęcie moralności jest trudne do uniwersalnego zdefiniowania. Jako firma kładziemy duży nacisk na oferowanie na DaWandzie wyjątkowych produktów i usług. Sprzedawcy powinni prowadzić handel zgodnie z zasadami dobrych obyczajów i poważnego traktowania klienta. Jeśli jakiś produkt, usługa lub zachowanie użytkownika nie będzie pasował do naszych zasad i filozofii, zastrzegamy sobie usunięcie oferty lub wypowiedzenie napomnienia, a w drastycznych wypadkach zablokowanie lub usunięcie konta użytkownika. Pamiętaj proszę, że na platformie zarejestrowani są użytkownicy z różnych kręgów kulturowych. Weź to pod uwagę i uszanuj różnice.


Dodatkowe zakazy, które DaWanda ustala z własnej inicjatywy:


Produkty, których sprzedaż wymaga specjalnej staranności i przestrzegania ścisłych reguł i przepisów.

Handel produktami spożywczymi
Dla handlu produktami spożywczymi ustalono w Polsce i Uni Europejskiej szereg przepisów prawnych. Jeśli chcesz oferować na DaWandzie produkty spożywcze, musisz znać te przepisy: znakowania żywności, przepisy regulujące wielkość i formę opakowań i inne. Postaraj się aby Twoje produkty były nie tylko na opakowaniu ale i w ofercie dokładnie opisane. Zaglądaj regularnie na nasze strony porad prawnych. W razie wątpliwości zasięgnij porady prawnika.

Handel tekstyliami
Handlując tekstyliami musisz przestrzegać szeregu przepisów. Istnieją przepisy o oznakowaniu tkanin i ubrań. Poinformuj się proszę na naszych stronach porad prawnych.

Handel zabawkami
Handel zabawkami jest regulowany szeregiem polskich i europejskich przepisów.
Zanim zabawka zostanie wprowadzona na rynek, musi spełniać ona podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Zabawki muszą być oznaczane znakiem EC i jeśli konieczne, musi być opatrzona instrukcją obsługi, informacją o bezpieczeństwie i ostrzeżeniami (np. niedozwolone dla dzieci poniżej 36 miesięcy). Zabawki muszą być opatrzone numerem seryjnym lub podobnym oznakowaniem. Zabawki muszą zostać opatrzone nazwą producenta. Zapoznaj się proszę z przepisami Uni Europejskiej (2009/48/EG) dotyczących handlu zabawkami. W razie wątpliwości czy możesz produkt zaoferować jako zabawkę zasięgnij porady prawnika. Istotne informacje na ten temat staramy się zamieszczać na naszych stronach porad prawnych.

Handel kosmetykami
Handel kosmetykami jest obwarowany szeregiem przepisów, między innymi o obowiązku etykietowania i stosowania cen. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszych stronach porad prawnych.

Handel odsprzedających produkty powtórnie


Dodatkowe zasady, które DaWanda ustala, aby handel i działalność były dla wszystkich Użytkowników miłe i bezproblemowe:

Bądź rzetelny w stosunku do innych uczestników!
Jesteśmy społecznością. Bądź rzetelny, miły i pełen szacunku w kontaktach z innymi członkami platformy.

Konflikty międzyludzkie nie są zawsze do uniknięcia i nie każda sytuacja daje się rozwiązać pomyślnie. Jednak zarządzanie sytuacjami konfliktowymi powinno się zawsze odbywać w spokojnej i rzeczowej atmosferze.

Obraza, pomówienie i język zbyt potoczny bądź obraźliwy nie jest tolerowany na DaWandzie. Obraźliwe zachowanie może być podstawą do postępowania sądowego.

Bądź rzetelny w stosunku do DaWandy!
Chcemy abyś był ze swojego sklepu na DaWandzie zadowolony i aby przynosił Ci on wymierne korzyści materialne. Prosimy o nie oferowanie produktów poza platformą dla obejścia opłat na DaWandzie.

Nie jest dozwolone:


Jeśli zaistnieje poważne podejrzenie, że nastąpiły wykroczenia przeciw wymienionym regułom, zastrzegamy sobie, deaktywowanie lub usunięcie oferty w danym sklepie. Powtarzające się lub ciężkie wykroczenia prowadzą do wykluczenia z udziału w handlu na platformie DaWanda.

Wybierz prawidłową kategorię!
Szczególne przedmioty jest ciężko poddać klasyfikacji i przyporządkować do odpowidniej kategorii. Ciągle rozszerzamy paletę kategorii na DaWandzie i tak dla każdego przedmiotu można prawie zawsze znaleźć pasującą kategorię. Jeśli jakiś produkt zostanie błędnie sklasyfikowany, choć istnieje najwidoczniej pasująca kategoria, złości i dezorientuje to klientów i innych sprzedających.

Przykład:
Papierowy wykrój spódnicy zostanie błędnie wstawiony do kategorii “moda” » „spódnice“ » “spódnice długie“. Prawidłowa byłaby tu kategoria “ materiały“ » “wykroje”.

Kategoria “Pozostałe” powinna być używana jedynie w wypadku, gdy na pewno jeszcze nie ma odpowiedniej kategorii dla produktu.

Używaj pasujących słów kluczowych!
Słowa kluczowe mają opisywać jak najbliżej Twój produkt. Za pomocą tych słów kupujący może szybko i docelowo odnaleźć produkt, o który mu chodziło. Opis powinien jak najlepiej oddawać cechy produktu i być trafny. Jeśli słowa kluczowe nie są związane z danym produktem, wykracza to przeciw naszemu regulaminowi.
To jest prawidłowe: oferta obejmująca damską spódnicę opisana jest odpowiednio słowami: “jedwab”, “lato”, “koronka”, “styl morski”, “paski”, “w kwiaty”, “len”.
Nieprawidłowo natomiast jest opisać spódnicę słowami np.: “tatuaże”, “świece do chrztu”, “pierścionki”.

Jeśli powstaną konkretne podejrzenia o celowe łamanie regulaminu, zastrzegamy sobie częściowe lub całkowite usunięcie oferty. Celowe i wielokrotne wykroczenia mogą prowadzić do wykluczenia z działalności handlowej na DaWandzie.

Opisz produkty wyczerpująco!
Opisy i zdjęcia powinny być tak samo starannie wykonane jak same produkty. Ponadto opisy i zdjęcia, które zamieszczasz (również w komentarzach, ocenach) nie mogą naruszać panującego prawa np. o znakach towarowych, autorskiego itd.
Opisuj produkty ze starannością, zwracając uwagę na ustawowe wymogi, które opis produktów w handlu powinnien spełniać. I tak na przykład, sprzedając zabawki, które zbudowane są z małych części, niebezpiecznych dla niemowlaków (niebezpieczeństwo połknięcia i zadławienia), musisz ten fakt szczególnie w opisie uwypuklić.
Nie używaj w opisach i reklamie cudzych nazw, znaków towarowych, jest to nierzetelne i może przynieść ze sobą konsekwencje prawne.

Zasady dotyczące korzystania z Forum
Poza przeglądaniem, kupowaniem i sprzedawaniem na DaWandzie nasi Użytkownicy mają możliwość wymiany pytań i informacji za pośrednictwem Forum. Wcześniej wspomniane zasady odnoszą się ogólnie także do korzystania z Forum (w przypadkach, w których mają zastosowanie).

Korzystając z Forum jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie treści, które tam umieszczasz.

Pamiętaj, że na wszelkie szczegółowe pytania i wiadomości umieszczane na Forum, skierowane do konkretnego pracownika bądź działu w Zespole DaWandy, w większości nie odpowiadamy na Forum. Z reguły nasz Dział Obsługi Klienta stara się kontaktować z Użytkownikami indywidualnie za pośrednictwem naszego wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Podczas korzystania z Forum zwróć uwagę przede wszystkim na trzy główne zasady:
- Traktuj innych uczestników dyskusji przyjaźnie i z respektem
- Nie ujawniaj prywatnych lub tajnych danych i informacji
- Staraj się pisać konkretnie i na temat


Poniższe formy aktywności na Forum są zabronione:
- Posty o nieodpowiedniej treści, w szczególności obraźliwe, prowokacyjne, odniesienia do oraz informacje z niepotwierdzonych lub plotkarskich źródeł, ujawniające poufne informacje oraz obrażające innych użytkowników Forum
- Reklamy

Z reguły, jeżeli post na Forum nie łamie zasad zawartych w naszych ogólnych wytycznych lub szczegółowych postanowieniach dotyczących Forum, nie ma powodu do jego usunięcia.

Rozmawiaj z Twoimi partnerami handlowymi!
W większości przypadków transakcje na DaWandzie odbywają się w atmosferze wspólnego zaufania i bardzo przyjaźnie. Niekiedy może się jednak zdarzyć, że pojawią się niejasności, produkt nie zostanie wysłany szybko, kupujący skorzysta z prawa do zwrotu, będzie konieczny zwrot należności. W takich wypadkach zwracamy zarówno opłatę za wstawienie oferty, jak również prowizję za sprzedaż. W ten sposób dla sprzedającego nie powstanie żadna strata finansowa i produkt bez ryzyka będzie mógł zostać wystawiony w nowej ofercie.

Rozważ, jakie linki publikujesz!
Linkowanie stron o charakterze komercyjnym jest na DaWandzie zabronione.
Jeśli piszesz blog lub posiadasz stronę na Facebooku, inną stronę internetową, możesz podać ten kontakt w opisach na DaWandzie. Możesz również wstawić linki przekierowujące na strony internetowe, które jeszcze dokładniej opisują Twoją działalność i produkty. Również linki do niekomercyjnych stron, które dotyczą tematyki Twoich produktów (np. strony na temat czyszczenia produktów z jedwabiu). Zabronione jest jednak przekierowywanie na strony, na których istnieje możliwość zakupu Twoich produktów z pominięciem DaWandy lub do takowych linkujących. Za dotrzymania tej zasady jesteś sam odpowiedzialny. Wykroczenia będziemy konsekwentnie karać.

Bądź dyskretny!
Nie publikuj osobistych informacji, które mają charakter prywatny. Nie publikuj wiadomości, maili, które otrzymałeś (Tajemnica korespondencji).

Kary i środki zaradcze
W przypadku jawnego łamania zasad korzystania z serwisu DaWanda określonych powyżej zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań zaradczych lub/i zastosowania odpowiednich sankcji, zależnie od rodzaju i powagi naruszenia. Może to oznaczać usunięcie wybranych lub wszystkich oferty/ocen i prowadzić do zablokowania Twojego konta bez wcześniejszego powiadomienia. W momencie podejrzenia złamania naszych zasad zawsze zwrócimy się bezpośrednio do osób związanych ze sprawą, próbując wyjaśnić okoliczności. Następnie na tej podstawie postaramy się uczciwie podjąć decyzje co do dalszego postępowania. Działania podjęte na tej podstawie mogą nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia. Niemniej jednak usunięcie Użytkownika z DaWandy jest skutkiem jedynie bardzo poważnych i powtarzających się naruszeń powyższych zasad.