Pamiętaj:

W dniu 16 stycznia 2017 roku DaWanda zmienia strukturę prowizji i opłat. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo wskazane w odpowiednich miejscach.

Cennik

Za poszczególne działania w zakresie użytkowania i usługi świadczone przez firmę DaWanda, DaWanda naliczy Sprzedawcy opłaty w formie „opłat za wystawienie“, „prowizji od sprzedaży“ albo „innych rekompensat“: :